Asbestsanering

Asbest är ett naturligt förekommande silikatmineral som kan bearbetas till asbestfibrer. Asbest är hälsoskadligt när det andas in i lungorna. Fibrerna är resistenta mot värme, eld och kemiska angrepp och användes en gång i ett stort antal produkter, bland annat isolering, textilier och bromsklossar. Asbestsanering från byggnader är numera lagstadgat i många länder

Asbest klassificeras som en känd cancerframkallande kemikalie av det amerikanska hälsovårdsdepartementet och av Internationella cancerforskningsinstitutet. Risken för att utveckla cancer till följd av exponering för asbest ökar med högre och längre tids exponering, men det finns ingen nivå av exponering för asbest som är känd som säker. Personer som arbetar med detta eller bor i byggnader som innehåller asbest kan löpa en ökad risk att utveckla lungcancer och andra sjukdomar.

Hur kan du se om ditt hem innehåller asbest?

Detta är som sagt ett giftigt material som en gång i tiden ofta användes i isolering och andra byggnadsmaterial. Tyvärr kan exponering för asbest orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer. Om du misstänker att ditt hem kan innehålla asbest finns det några saker du kan göra för att kontrollera. Ta först en titt på eventuell äldre isolering eller andra byggnadsmaterial. Om de innehåller asbest är de vanligtvis märkta som sådana. Du kan också anlita ett professionellt företag som utför asbesttester för att komma och ta prover på misstänkta material. Om proverna är positiva för asbest måste du vidta åtgärder för att avlägsna materialet på ett säkert sätt. Det ska till att anlita ett proffs för att göra detta, eftersom exponering för asbestfibrer kan vara extremt farligt.

Hur kan du få asbest avlägsnad från ditt hem på ett säkert och effektivt sätt?

Det första steget är att kontakta din lokala hälsovårdsmyndighet, till exempel i Storstockholm. De testar då om det möjligtvis finns asbest och utarbetar därefter en plan för asbestsanering.