Grusspridning

Har du någonsin kört på vägen och väntat ivrigt på din destination, men känt en bump och ett muller under däcken? Det beror på att groparna har börjat bildas på våra vägar nu igen efter denna vinter. Allra mest märks det på grusvägar, och lösningen är mer grus. Ett företag har varit här och utfört grusspridning, och det är på de vägar i närheten av där jag bor i Alunda. Tack och lov för det, nu är dessa vägar bättre att köra på!

Om du inte känner till hur man sprider grus är det faktiskt ganska enkelt. Företaget använder en stor lastbil som bär en lastvagn full med nykrossad sten och grus. De kör upp och ner längs vägen och sprider gruset jämnt ovanpå den befintliga ytan. Det tyngre materialet hjälper till att fylla ut gropar, skapa en mer. Denna process upprepas vid behov tills önskad jämnhet uppnås.

Fördelarna med att sprida grus är många. Den mest uppenbara fördelen är att det jämnar ut vägytan, vilket skapar en bekvämare och säkrare körning för förarna. Dessutom minskar det slitaget på fordonen, eftersom det är mindre kraft på däcken när man kör över grus. Så om du hittar vägar med gropar och hål i så ska du inte tveka på att höra av sig till den som är ansvarig för vägen och föreslå att de kontaktar detta företag, för då är det nog grusspridning som behövs. Vägarna blir smidigare och säkrare för alla!

Förutom att sprida grus finns det andra förebyggande åtgärder som kan vidtas för att skydda vägarna från gropar. Att regelbundet fylla gropar med asfalt eller betong är en sådan åtgärd som kan bidra till att minska den tid som går åt till att reparera dem senare. Men det är någonting som i så fall Vägverket får ta ställning till.